Υδροδότηση Κορίνθου από Στυμφαλία


Υδροδότηση της Κορίνθου από τη λίμνη Στυμφαλία.