ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το γραφείο μελετών «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε.» καλύπτει όλο το φάσμα των υδραυλικών έργων και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, μελέτη και υποστήριξη κατά την κατασκευή, ιδιαίτερα σύνθετων και σημαντικών έργων είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλα γραφεία.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Εκπόνηση μελετών στρατηγικού σχεδιασμού (master plan)
 • Εκπόνηση τεχνικών μελετών υδραυλικών έργων
 • Επίβλεψη τεχνικών μελετών
 • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης
 • Σύμβουλοι Μηχανικοί σε σχεδιασμό, δημοπράτηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση έργων

ΕΡΓΑ

 • Αντιπλημμυρικά
 • Συγκοινωνιακά
 • Αρδευτικά
 • Υδραγωγεία & Δίκτυα Ύδρευσης
 • Αποχέτευση Ομβρίων
 • Αποχέτευση Ακαθάρτων & Κέντρα Επεξεργασίας