Η Εταιρεία

Το Γραφείο Μελετών “ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε.” ιδρύθηκε από τον πολιτικό μηχανικό Δημ. Σωτηρόπουλο το 1994. 

Από το 2000 το Γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία 300 m2 στον Παράδεισο Αμαρουσίου.

Το Γραφείο “ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε.” είναι μελετητικό γραφείο, που αναλαμβάνει Μελέτες και Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για ένα ευρύ φάσμα έργων, προγραμμάτων και υπηρεσιών για λογαριασμό φορέων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.

Κυρίαρχη φιλοσοφία του γραφείου είναι η διατήρηση της εικόνας ενός ανεξάρτητου συμβούλου και μελετητή.

Η δραστηριότητά του καλύπτει όλο το φάσμα των υδραυλικών έργων και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό, μελέτη και υποστήριξη κατά την κατασκευή ιδιαίτερα σύνθετων και σημαντικών έργων, είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με άλλα γραφεία.  Με αυτό τον τρόπο καλύπτει με επιτυχία εξαιρετικά ειδικευμένα αντικείμενα ή μεγάλης κλίμακας πολύμορφα έργα.

Το Γραφείο παρέχει τις πολύπλευρες υπηρεσίες του με τρόπο ευέλικτο και πρωτοποριακό, πράγμα που του επιτρέπει να απασχολείται με μεγάλη ποικιλία έργων, τόσο από άποψη μεγέθους και πολυπλοκότητας, όσο και από άποψη τεχνικών και επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του το Γραφείο έχει εκπονήσει κυρίως περισσότερες από 300 μελέτες με έμφαση τις μελέτες υδραυλικών έργων.

Η ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργίας του συνόλου σχεδόν των μελετών που έχουν εκπονηθεί από το Γραφείο μας αποτελεί την πρόδηλη εμπειρία μας.

Με σημαντική εμπειρία που καλύπτει όλο το φάσμα των υδραυλικών έργων, το Γραφείο μας απολαμβάνει εξαιρετική φήμη στην Ελληνική Αγορά.

Για την κάλυψη των μεγάλων και σύνθετων έργων το Γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση τους είτε αυτοτελώς ή/και σε συμπράξεις με άλλες εταιρίες μελετών και υποστηρίζεται κατά περίπτωση από εξειδικευμένους συμβούλους ή ειδικούς συνεργάτες.

Η χρήση έγκυρου και σύγχρονου λογισμικού που περιλαμβάνει εξειδικευμένα προγράμματα για την εκπόνηση υδραυλικών και στατικών μελετών και προωθημένης μηχανοργάνωσης και η εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ( ISO 9001:2015 ) σε συνδυασμό με το ειδικευμένο προσωπικό αποτελούν εγγύηση της ποιότητας των εκπονούμενων μελετών και των παρεχομένων υπηρεσιών του γραφείου.

Το Γραφείο Δ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε. διαθέτει πλήρη εξοπλισμό μηχανοργάνωσης ( ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Plotters Printers, Scanners ) συνδεδεμένο σε εσωτερικό δίκτυο που υποστηρίζεται από UPS ABB P18801 02/10 KVA/min και συμπληρώνεται με φωτοαντιγραφικά σχεδίων και τευχών και εξοπλισμό κάθετης παραγωγής σχεδίων και τευχών.

Το Γραφείο Δ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας για την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών και διαθέτει πιστοποιητικό EN ISO 9001:2015. Το Εγχειρίδιο Διασφάλισης Ποιότητας καλύπτει όλες τις διεργασίες της Εταιρείας που αφορούν στην εκπόνηση τεχνικών μελετών, όπως η οργάνωση της μελέτης μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο έλεγχος της μελέτης στη διάρκεια εκπόνησής της, η διαχείριση εγγράφων και πληροφοριών και η τακτική επιθεώρηση του συστήματος. Το Εγχειρίδιο συνοδεύεται από ένα αριθμό Διαδικασιών, οι οποίες περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας και του προσωπικού σε όλα τα σημαντικά θέματα.

Η συστηματική εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας και η διαρκής επιθεώρηση της αποτελεσματικότητάς του, σε συνδυασμό με το έμπειρο προσωπικό και τη διαρκή εκπαίδευσή του στις νέες τεχνολογίες και εξελίξεις της επιστήμης, εξασφαλίζουν την επίτευξη άρτιου αποτελέσματος από τεχνική και επιστημονική άποψη για κάθε μελέτη που εκπονείται από το Γραφείο.