Ολική αντικατάσταση δικτύου πόλης Κορίνθου


Ολική αντικατάσταση του δικτύου της Κορίνθου.