Υδαταγωγός Μόρνου


Υπερύψωση, ενίσχυση και κάλυψη του Υδαταγωγού Μόρνου (κατάντη Κιθαιρώνα) και ενισχυτικός αγωγός Φ2000 διυλιστηρίων Αχαρνών (Σαρανταπόταμος – Αχαρνές).