Κερυνίτης

Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Κερυνίτη.